Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden, zoals deze door de BOVAG voor autodealers en onafhankelijke autobedrijven zijn vastgesteld, van toepassing.

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden BOVAG voor particuliere leveringen.
Algemene Voorwaarden BOVAG - Particulier

Als zakelijke klant zijn onderstaande Algemene Voorwaarden - Zakelijk voor u van toepassing.
Algemene Voorwaarden BOVAG - Zakelijk

Onze voorwaarden vindt u tevens op de achterzijde van uw factuur.

Disclaimer

Door Louwman Electric per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Louwman Dealerbedrijven staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. 

Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde prijzen zijn indicatief en exclusief montagekosten. Vraag naar de specifieke voorwaarden bij de dichtstbijzijnde Louwman vestiging.

De door u vermelde persoonsgegevens (adres, telefoon en e-mail) worden verwerkt door de Louwman Electric in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kunnen wij u een optimale service geven, u tijdig voorzien van actuele auto-informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met: Louwman Electric B.V., Donau 34, 2941 BA Den Haag.